OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA VEB STRANICE

Hvala vam što posećujete našu veb stranicu. Vaš pristup i korišćenje ove veb stranice (u daljem tekstu „veb stranica/sajt“) podležu ovim uslovima korišćenja i važećim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Veb stranica www.alkrealestate.com je u vlasništvu i pod upravom „ALK Nekretnine doo.“ Pristupanjem i korišćenjem veb stranice, bezuslovno prihvatate ove uslove korišćenja. Korišćenjem sajta ili, kada je to moguće, potvrđivanjem da prihvatate ili se slažete sa Uslovima korišćenja kada je ova opcija dostupna, potvrđujete da se slažete sa ovim Uslovima korišćenja i našom politikom privatnosti, koja je uključena u ove uslove korišćenja putem reference. Ako ne prihvatate ove uslove korišćenja ili politiku privatnosti, ne smete pristupiti ili koristiti sajt.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Veb stranica i svi tekstovi, logotipi, grafike, slike, video materijali i drugi materijali na ovoj veb stranici (u daljem tekstu „Sadržaj“) su autorska prava ili vlasništvo „ALK Nekretnine doo“ ili su objavljeni na veb stranici uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja, osim kako je opisano u ovim uslovima korišćenja, bez pismene dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno.

KORIŠĆENJE VEB STRANICE

Sadržaj veb stranice može sadržati netačne informacije ili tipografske greške. Promene na veb stranici mogu biti napravljene periodično, u bilo kom trenutku i bez najave. Međutim, „ALK Nekretnine doo“ nije u obavezi da redovno ažurira informacije sadržane na ovoj veb stranici. Međutim, „ALK Nekretnine doo“ nije u obavezi da redovno ažurira informacije sadržane na ovoj veb stranici. Pored toga, „ALK Nekretnine doo“ ne garantuje da će veb stranica funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljeni ili da je veb stranica kompatibilna sa vašim hardverom ili softverom.

Saglasni ste da nećete:

  • Koristiti sajt na bilo koji način koji bi mogao onemogućiti, preopteretiti, oštetiti ili ugroziti sajt ili ometati sposobnost bilo koje druge strane da učestvuje u aktivnostima u realnom vremenu putem sajta;
  • Koristiti robote, pauke ili druge automatske uređaje, metode ili sredstva za pristup sajtu u bilo koje svrhe, uključujući praćenje i kopiranje bilo kojeg materijala na sajtu;
  • Koristiti ručne procese za praćenje ili kopiranje materijala sa sajta ili za bilo koju drugu neovlašćenu svrhu bez naše prethodne pismene saglasnosti;
  • Koristiti bilo koji uređaj, softver ili metodu koja ometa pravilno funkcionisanje sajta;
  • Uvoditi viruse, Trojanske malvere, crve, logičke bombe ili druge materijale koji su zlonamerni ili tehnološki štetni;
  • Pokušati da ostvarite neovlašćen pristup, ometate, oštetite ili poremetite bilo koji deo sajta, servera na kojem je sajt smešten ili bilo kojeg servera, računara ili baze podataka povezane sa sajtom;
  • Napadati sajt putem napada uskraćivanja usluge (denial-of-service attack) ili distribuiranog napada uskraćivanja usluge (distributed denial-of-service attack);
  • Na bilo koji drugi način pokušavati da onemogućite pravilno funkcionisanje Sajta.

OSLANJANJE NA OBJAVLJENE INFORMACIJE

Informacije predstavljene na sajtu ili dostupne putem njega su namenjene isključivo za opšte informativne svrhe. Ne garantujemo tačnost, potpunost ili korisnost ovih informacija. Svako oslanjanje na takve informacije je isključivo na vašu sopstvenu odgovornost. . Odbijamo svaku odgovornost i obavezu koja proizilazi iz bilo kojeg oslanjanja na takve materijale od strane vas ili bilo kojeg drugog posetioca sajta ili od strane bilo koga ko može biti obavešten o njegovom sadržaju.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korišćenje veb stranice je na vašu sopstvenu odgovornost. . „ALK Nekretnine doo“ nije odgovorna za bilo kakve materijalne ili nematerijalne štete, direktne ili indirektne, koje proizilaze iz korišćenja ili u vezi sa korišćenjem veb stranice ili njenog sadržaja.

Make an appointment

Zakazati sastanak